Linia technologiczna do produkcji paliw alternatywnych
 

Linia technologiczna do produkcji paliw alternatywnych

 

 

Zlecający:

NOVAGO Sp. z o.o.

 

Miejsce realizacji:

Miączyn Duży POLSKA

 

Termin realizacji:

sierpień - październik 2015r.

 

Zakres realizacji:

Projektowanie, produkcja, dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie pracowników.

Specyfikacja zlecenia:

 • Przenośnik łańcuchowy kanałowy
 • Rozdrabniarka wstępna
 • Sito bębnowe oczko 0-30 mm
 • Przenośnik zbierający pod sitem
 • Przenośnik odprowadzający fr. podsitową za halę
 • Przenośnik odbierający frakcję nadsitową
 • Rynna wibracyjna
 • Przenośnik przyśpieszający
 • Separator powietrzny HUT TORNADO 180
 • Przenośnik zbierający frakcję ciężką
 • Przenośnik odprowadzający frakcję ciężką za halę
 • Przenośnik zbierający frakcję lekką
 • Przenośnik przesyłowy frakcji lekkiej I
 • Elektromagnes nadtaśmowy z konstrukcją wsporczą
 • Przenośnik przesyłowy frakcji lekkiej II
 • Przegroda rozdzielająca z rolką rozdzielającą
 • Rynna wibracyjna I
 • Rynna wibracyjna II
 • Przenośnik przyśpieszający I
 • Przenośnik przyśpieszający II
 • Separator optyczny I
 • Separator optyczny II
 • Konstrukcja stalowa pod Titech I. z rolką i głowicą rozdzielającą
 • Konstrukcja stalowa pod Titech II. z rolką i głowicą rozdzielającą
 • Przenośnik odprowadzający frakcję pozytywną
 • Przenośnik zbierający chlor
 • Przenośnik odprowadzający chlor za halę
 • Przenośnik zadający na rewersyjny
 • Przenośnik rewersyjny między rozdrabniarkami końcowymi
 • Rozdrabniarka końcowa I
 • Rozdrabniarka końcowa II
 • Przenośnik łamany zbierający gotowe paliwo I
 • Przenośnik łamany zbierający gotowe paliwo II
 • Przenośnik odprowadzający gotowe paliwo na magazyn
 • Przenośnik zadający paliwo na magazyn
 • Elektromagnes nadtaśmowy
 • Automatyka
 • Montaż mechaniczny i elektryczny
 • Uruchomienie, próby technologiczne
 • Szkolenie pracowników
 • Dokumentacja
Galeria

HUT Technika Środowiska
ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 2
66-002 Zielona Góra
tel.: +48 68 451 76 76
fax: +48 68 451 76 77
e-mail: hut@hut.net.pl
http:// www.hut.net.pl