Modernizacja i przebudowa linii technologicznej sortowni odpadów
 

Modernizacja i przebudowa linii technologicznej sortowni odpadów

 

 

Zlecający:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

 

Miejsce realizacji:

Wola Suchożebrska POLSKA

 

Termin realizacji:

wrzesień - grudzień 2014r.

 

Zakres realizacji:

Projektowanie, produkcja, dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie pracowników.

Specyfikacja zlecenia:

 • Przenośnik kanałowy łańcuchowy zadający odpad komunalny do rozdrabniarki HAAS
 • Rozdrabniarka wstępna do odpadu komunalnego HAAS
 • Przenośnik zbierający wstępnie rozdrobniony odpad komunalny spod rozdrabniarki
 • Przenośnik kanałowy zadający odpad komunalny na linię z pominięciem rozdrabniarki wstępnej
 • Przenośnik wznoszący zadający odpad komunalny na przenośnik sortowniczy
 • Przenośnik sortowniczy jednocześnie zadający odpad komunalny do sita bębnowego
 • Kabina sortowania wstępnego
 • Sito bębnowe
 • Przenośnik zbierający frakcję 0-80 mm spod sita bębnowego
 • Przenośnik wyprowadzający frakcję 0÷80mm
 • Przenośnik rewersyjny na kolumnie obrotowej
 • Elektromagnes nadtaśmowy wraz z konstrukcją wsporczą
 • Przenośnik rewersyjny zadający frakcję 0-80 mm na przenośnik przyśpieszający lub kierujący odpad na linię selektywną
 • Przenośnik przyśpieszający zadający do separatora powietrznego
 • Separator powietrzny HUT TORNADO 16-30 wraz z konstrukcją wsporczą i podestem konserwacyjnym
 • Przenośnik zbierający i odprowadzający do boksu frakcję lekką spod separatora powietrznego
 • Elektromagnes nadtaśmowy wraz z konstrukcją wsporczą
 • Przenośnik zbierający frakcję ciężką z separatora powietrznego
 • Przenośnik odprowadzający frakcję ciężką spod separatora powietrznego do kontenera/boksu
 • Przenośnik zadający frakcję nadsitową na linię do zbiórki selektywnej
 • Rozrywarka do worków BRT z bunkrem zadającym
 • Przenośnik kanałowy / wznoszący zadający
 • Przenośnik wznoszący zadający na przenośnik sortowniczy
 • Przenośnik sortowniczy
 • Kabina sortownicza
 • Elektromagnes nadtaśmowy
 • Przenośnik I odprowadzający balast posortowniczy za halę
 • Przenośnik II odprowadzający balast posortowniczy za halę
 • Przenośnik rewersyjny zadający balast do praso kontenerów
 • Praso kontenery ZENTEX
 • Przenośnik łańcuchowy kanałowy zbierający wysegregowany surowiec
 • Przenośnik łańcuchowy zadający do prasy kanałowej
 • Przenośnik przejezdny rewersyjny zadający do prasy kanałowej
 • Prasa kanałowa I
 • Prasa kanałowa II
 • Automatyka
 • Montaż mechaniczny i elektryczny
 • Uruchomienie, próby technologiczne
 • Szkolenie pracowników
 • Dokumentacja

 

Galeria

HUT Technika Środowiska
ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 2
66-002 Zielona Góra
tel.: +48 68 451 76 76
fax: +48 68 451 76 77
e-mail: hut@hut.net.pl
http:// www.hut.net.pl