Sortownie
Rozwój procesów i technologii dla zakładów oczyszczania
i przetwarzania odpadów oraz odzyskujących surowce wtórne.
 •     Techniki obrabiania i odzyskiwania surowca
 •     Technologie sortowania
 •     Technologie odsiewania
 •     Technologia produkcji paliw alternatywnych
 •     Optymalizacja technologii sortowania w celu
 •     zwiększenia wydajności i jakości
 •     Wykonywanie analiz i ocen istniejących
 •     instalacji recyklingowych
Planowanie, projektowanie, produkcja, dostarczenie, montaż, demontaż
i naprawa instalacji recyklingowych lub ich składników

 •     Kompostownie
 •     Sortownie odpadów do makulatury, odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych i gabarytowych
 •     Urządzenia do mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów resztowych
 •     Instalacje recyklingowe dla urządzeń chłodniczych, elektroniki, kineskopów
 •     Instalacje recyklingowe dla tworzyw sztucznych: PET, plastiki twarde, folie
 •     Instalacje przygotowujące dla kompostowni
 •     Urządzenia do automatycznego rozpoznawania i sortowania tworzyw sztucznych, makulatury, materiałów lekkich
 •     Instalacje rozdrabniające:
  •     rozdrabniarki jedno- i dwuwałowe,
  •     młyny nożowe,
  •     młyny młotowe,
  •     granulatory,
  •     młyny do tworzyw sztucznych
 •     Prasy kanałowe
 •     Techniki przenoszenia dla materiałów różnego rodzaju:
  •      przenośniki gładkie
  •      przenośniki łańcuchowe
  •      przenośniki nieckowe (muldowe)
Instalacje do wytwarzania paliw alternatywnych.
 •     Projektowanie, produkcja, montaż i sprzedaż maszyn i instalacji do produkcji wysokiej jakości paliw alternatywnych
 •     Produkcja paliw z odpadów przemysłowych i komunalnych
 •     Detekcja PCV za pomocą podczerwieni
 •     Rozdrabniarki, kruszarki wstępne
 •     Rozdrabniarki końcowe - wielkość frakcji na życzenie klienta
 •     Instalacje załadunkowe do transportu paliw alternatywnych
 •     Odsiewanie różnych frakcji

Projektowanie i produkcja sit bębnowych.

 •     Sita bębnowe własnej konstrukcji do wszystkich zastosowań
 •     Zastosowanie we wszelkich sortowniach i instalacjach do produkcji paliw alternatywnych
 •     Różne średnice bębna i długości przesiewania
 •     Wielkość oczek sita frakcji zgodnie z potrzebami klienta
 •     Wyposażenie w elementy rozcinające i rozrywające
 •     Sita rozluźniające sprasowane materiały
Zautomatyzowane procesy sortowania odpadów.

 •     Projektowanie, produkcja i montaż instalacji z urządzeniami do automatycznego sortowania odpadów
 •     Systemy odsysania frakcji lekkich
 •     Separacja za pomocą urządzeń na podczerwień:
  •     folii i makulatury
  •     PET ze względu na kolory
  •     różnych rodzajów tworzyw sztucznych (PE, PET, PP, PS, PCV)
  •     kartonów na napoje
 •     Zblokowane separatory metali
 •     Transport pneumatyczny materiałów lekkich
Remonty generalne i serwis instalacji recyklingowych.
 •     Linie sortownicze
 •     Linie recyklingu tworzyw sztucznych
 •     Filtry olejowe
 •     Rozdrabniarki dwuwałowe
 •     Przenośniki łańcuchowe
 •     Separatory metali żelaznych
 •     Separatory metali nieżelaznych
 •     Serwis instalacji złożonych
 •     Sita bębnowe do wszystkich rodzajów odpadów, jak makulatura, odpady komunalne
Handel używanymi instalacjami i urządzeniami.
 •     Linie sortownicze
 •     Linie recyklingowe tworzyw sztucznych
 •     Linie rozdrabniające gumy
 •     Prasy kanałowe
 •     Instalacje przesiewające
 •     Urządzenia:
  •     rozdrabniarki
  •     separatory metali
  •     rozrywarki do worków
 •     Techniki przenoszenia:
  •     przenośniki gładkie
  •     przenośniki nieckowe (muldowe)
  •     przenośniki łańcuchowe
  •     separatory talerzowe różnej wielkości

 

Produkcja, sprzedaż, montaż i uruchomienie maszyn specjalnych.

Od koncepcji, zaprojektowania przez produkcję aż do montażu i uruchomienia zarówno pojedynczych maszyn jak i całych instalacji.

Wyszukiwanie i przekazywanie informacji o przetargach w zakresie recyklingu.

Pomoc w znajdowaniu kontaktów handlowych, pośrednictwo w znajdowaniu kooperantów zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Szkolenia podstawowe i dokształcające.

Szkolenia w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz obsługi, technologii i konserwacji instalacji recyklingowych.
Pośrednictwo w zakresie:

 • Usług dla ludności
 • Usług transportowych
 • Używanych urządzeń
 • Używanych instalacji
 • Sprzedaż:
  • kontenerów
  • pojemników specjalnych
  • pras

 

Przenośnik łańcuchowy
 
 
Przenośnik gładki
 
Przenośnik gładki
 
Sita bębnowe
 
Separator metali
 
Przenośnik łańcuchowy i talerzowy
 
Sortownia odpadów
 
Przenośnik łańcuchowy

 

HUT Technika Środowiska
ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 2
66-002 Zielona Góra
tel.: +48 68 451 76 76
fax: +48 68 451 76 77
e-mail: hut@hut.net.pl
http:// www.hut.net.pl