Separatory metali żelaznych

Separatory metali żelaznych

Separacja metali żelaznych jest niezbędnym procesem jednostkowym, stosowanym w wielu rozwiązaniach technologicznych. Do głównych zadań separatorów metali żelaznych w recyklingu należy odzyskiwanie złomu żelaznego i usprawnianie procesu zautomatyzowanej segregacji oraz ochrona urządzeń pracujących w instalacji przed ich uszkodzeniem.

 

Wybór właściwego systemu separacji zależy od wielu czynników do których zaliczamy m.in.: rodzaju odpadów, prędkości przesuwu taśmy, pochylenia taśmociągu, wysokości warstwy nasypowej, temperatury otoczenia i miejsca zabudowy separatora.

 

 

Więcej danych:

Separatory metali żelaznych.pdf

Odzyskiwanie i ochrona.pdf

Wagner Magnete

 

HUT Technika Środowiska
ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 2
66-002 Zielona Góra
tel.: +48 68 451 76 76
fax: +48 68 451 76 77
e-mail: hut@hut.net.pl
http:// www.hut.net.pl